sharaf
04 آذر 1401 - 10:23

برگزاری سومین جشنواره طب ایرانی

جشنواره طب ایرانی ضمن ایجاد انگیزه برای تحقیق و پژوهش‌های گسترده‌تر، می‌تواند ماهیت این مکتب طبی و ظرفیت های آن را به خوبی معرفی کند. دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت در راستای توسعه منطقی این مکتب طبی؛ سومین جشنواره طب ایرانی را با شعار«طب ایرانی؛ مسیر پیشرفت و نوآوری علمی» برگزار می کند. این جشنواره به منظور شناسایی، معرفی و حمایت از دانشمندان، پژوهشگران و نوآوران برتر و همچنین ایجاد تعامل چند جانبه بین مراکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی در سطح ملی و در سه بخش علمی، فرهنگ و هنر و ویژه با محورهای اصلی آموزش، پژوهش، درمان، فناوری، بین الملل و پیشکسوت در حوزه طب ایرانی، داروسازی سنتی، و تاریخ پزشکی برگزار می شود. موضوع بخش ویژه این دوره از جشنواره، "جوانی جمعیت" در نظرگرفته شده است.  ثبت نام در این جشنواره تا ٢٠ آذرماه ادامه دارد و آیین اختتامیه این رویداد نیز چهارم بهمن ماه ۱۴۰۱ برگزار می شود. باشگاه خبرنگاران جوانعلمی پزشکیبهداشت و درمان
شناسه خبر: 879286